Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

Placement Test For A2 (Low Elementary)

  • Testimizde 18 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.
  • Sınav sistemi doğru sayınıza göre bir üst seviye sınavını otomatik olarak açacaktır.
  • Sınavınızın puanlanabilmesi için tüm testi tamamlamanız gerekmektedir.
  • Testin bu bölümü A2 Başlangıç düzeyini ölçümlemektedir.
  • Test sonucunuz sizlere telefon yolu ile bildirilecektir. Bu nedenle testin başındaki sizlere sorulacak olan iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurmanız önemlidir.

Placement Test For A2 (Low Elementary) test sonuçları ve önerilerimizi için mail/telefon yolu ile ileteceğiz. Formu doldurduktan sonra sonuçları görebileceksiniz.

 

1 / 18

A: Excuse me, are you from here?
B: Sorry, ______. I’m from Lisbon.

2 / 18

____ I usually have a salad for dinner.

3 / 18

A: ____ do you go running?
B: At the weekend.

4 / 18

A: Do you like your city?
B: Yes, I ____.

5 / 18

I ____ write when I was three years old, but I could talk.

6 / 18

Sara ____ like to eat in fast food restaurants.

7 / 18

____ your teacher’s name?

8 / 18

______ I go to the park to read my favourite book.

9 / 18

A: Any plans for tonight?
B: We ____ George outside the cinema at 7 pm.

10 / 18

A: Where can I buy fresh bread around here?
B: Only at ____ next door.

11 / 18

A: ____?
B: I’m a doctor.

12 / 18

A: Why didn’t you call me last night?
B: I ____ my mobile at school.

13 / 18

I ____ Nikos in Greece last summer. We had a great time.

14 / 18

Spain is famous for ______ paella – a meal made with rice and fish.

15 / 18

Carlos ______ basketball on Wednesdays.

16 / 18

A: When ____ you born?
B: In 1997.

17 / 18

____ a beach, a hotel, and a campsite in my village.

18 / 18

I have a sister. ______ name’s Nicole.

reCAPTCHA field is required please complete!
0%

Çıkış

Hazırladığımız testi değerlendirmek ister misiniz?

Test değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.

Nokta Dil Eğitim
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram